top of page

Vårt miljöarbete

Vårt mål är att inte bara leverera stadiga, vackra och funktionella objekt till våra kunder utan även att bygga förtroende och långvariga relationer med dem. De flesta av våra jobb är resultatet av en tidigare klients rekommendation, så det är mycket viktigt att vi gör ett bra jobb. Vi väljer också att bara arbeta med de bästa materialen för att kunna garantera det bästa slutresultatet i varje enskilt bygge.

Men det vi också tycker är väldigt viktigt är miljön.


Så vi tar hand om Svensktillverkande trämoduler med omtanke om miljön.

Att bygga fastighetsobjekt utifrån färdiga moduler "prefab" har många fördelar.
Inte nog med att de byggs inomhus i en klimatanpassad miljö och utan yttre påverkan är det många gånger också ett billigare alternativ än att bygga från lösvirke.Det är där vi kommer in i bilden, vi tar hand om modulerna som företag eller kommuner inte vill ha längre.
Byggsättet med moduler är oerhört kostnadseffektivt, då byggtiden är väldigt mycket kortare än de traditionella byggsätten.Vi jobbar för miljön i den utsträckning som går,i
bland måste man avverka skog för att få plats med fastighetsobjekt, men också för att bygga nya objekt.

Vi försöker jobba miljömedvetet i denna fråga då vi faktiskt köper in begagnade fastighetsobjekt och besiktigar och sen så säljer vi vidare detta objekt till nya kunder som behöver en skola, lokal, boende, kontor, osv.

Genom att ta hand om begagnade objekt så behöver vi inte skövla skog, på samma sätt, vi tänker miljömedvetet och tar hand om dom objekt som skall rivas eller som kanske har ett behov att få ny ägare.Kan vi bidra mot klimathotet och skövling av skog så hjälper vi till en bit på vägen.

 


 

Grönt modulhus
Läs våran miljöpolicy 
bottom of page