top of page

Vårt miljöarbete


Vårt engagemang sträcker sig bortom att endast tillhandahålla hållbara, estetiskt tilltalande och praktiska moduler till våra kunder.
Vi strävar efter att etablera djupa förtroendeband och varaktiga samarbeten. Vår verksamhet växer främst genom rekommendationer från nöjda kunder, men också genom samarbeten med våra underleverantörer.

 

Miljöansvar är en annan stor kärnaspekt av vår verksamhet. Vi tycker det är viktigt att återanvända svensktillverkade trämoduler.

Fördelarna med att bygga med förproducerade moduler, eller "prefab", är många. Förutom att de har tillverkats inomhus under kontrollerade klimatförhållanden, vilket minimerar extern påverkan, erbjuder de också en kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionellt byggande. Vår roll är att omhänderta moduler som avser att avyttras.

Ledtiderna blir kortare och miljöpåverkan mindre samt att det blir kostnadseffektivt.

Vårt miljömedvetna arbete inkluderar inköp, inspektion och vidareförsäljning av begagnade moduler till kunder i behov av skolor, lokaler, bostäder, kontor etc. Genom att återanvända dessa objekt undviker vi onödig avverkning av skog. Vårt engagemang för miljön och återanvändning av byggnader bidrar till att bekämpa klimathotet och skogsskövling, vilket är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid.


Vi certifierar oss för Agenda 2030.

Grönt modulhus

Vår hållbarhets
profil.

Läs mer om vår hållbarhetsprofil nedan.

Hållbarhetsprofil 1.png
Hållbarhetsprofil 2.png
Hållbarhetsprofil 3.png
bottom of page