top of page

Vi måste få billigare boende !

Nya lösningar krävs för att både unga och gamla skall få någonstans att bo. Över 200 av Sveriges kommuner rapporterade bostadsbrist under 2020, och allra svårast att hitta en egen bostad är det för ungdomar. Framförallt de ungdomar som inte har rika föräldrar. Flera kommuner har kö, och till o med en kommun som jag har pratat med har sagt att dom tycker det är bra att vi har kö då är kommunen mer attraktiv. Det här är ett växande samhällsproblem, där vi skapar två läger. För barn i familjer där föräldrarna inte har möjlighet att hjälpa till är situationen mycket svårare. Det finns då två alternativ och det är att antigen får de bo kvar hemma, eller så tvingas de in en väldigt kostig form av andrahandskontrakt. Om de nu av förmodan får ett kontrakt på en nybyggd hyresrätt så är de så dyra idag att det inte blir några pengar över för att spara, man sitter fast utan möjlighet att ta sig vidare.

Så vad är då lösningen? Jag ser det såhär att vi måste bygga billigare bostäder. Denna diskussion har ju pågått i många år, men det händer väl inte jättemycket. ”Bygg bostäder som vanligt folk har råd med”

Att människor inte har råd att bo i nybyggda bostäder har blivit­ ett nästan lika stort problem som bostadsbristen. ­Betydligt mer prisvärda bostadsalternativ måste fram i både stora och små kommuner.


Trots att det byggs som aldrig förr i Sverige är bostadsbristen fortsatt stor i många delar av landet. Problemet med allt högre priser för såväl hyresrätter, bostads­rätter som villor. Att människor inte har råd att bo i de bostäder som byggs har blivit­ ett nästan lika stort problem som att det inte finns bostäder så att det räcker.

Situationen som jag ser det är att det krävs samverkan mellan politiker i riksdagen, politiker runtom i Sveriges kommuner och de företagare som verkar i bygg- och fastighetsbranschen.

De bostäder som byggs och renoveras får inte bli dyrare än att folk i allmänhet har råd att bo i dem, också ekonomiskt svaga grupper behöver tak över huvudet. Samtidigt får de åtgärder som vidtas för att få fram billigare bostäder inte försvåra på andra sätt så att bostadsbristen kvarstår. Kommunerna måste släppa fram entreprenörer som bygger billigt. Vi kan erbjuda begagnade moduler, samt nyproduktion.

Vårt mål är att leverera nya och begagnade objekt till kunden.

Vi tänker på miljön också, läs hur vi tänker där: https://www.begagnademoduler.se/miljo Johan I Begagnade moduler.Senaste inlägg

Visa alla

Nu kommer vi 3D skanna dom flesta av våra moduler.

Nu kan vi kunna göra enklare 3D ritningar av våra objekt. Med modern 3D-skanningsteknik kan verkligheten för objekten dessutom mätas in genom 3D-skanning. Något billigare är kontrollmätning som kan gö

Comments


bottom of page