top of page

Nu kommer vi 3D skanna dom flesta av våra moduler.

Uppdaterat: 20 okt. 2021

Nu kan vi kunna göra enklare 3D ritningar av våra objekt.

Med modern 3D-skanningsteknik kan verkligheten för objekten dessutom mätas in genom 3D-skanning.


Något billigare är kontrollmätning som kan göras av de objekt där ritningar saknas eller där måttuppgifterna behöver kontrolleras.


Hur går det till


Själva scanningen görs med en 3D-kamera. Kameran roterar och registrerar färger och utseende på väggar och alla andra objekt samt relationen mellan dem. Kameran flyttas och en ny scanning görs tills hela objektet scannats in. Med avancerade algoritmer renderas sedan bilderna ihop till en 3D visning.
Här fås en mycket bra rumsuppfattning och en förståelse för rummens placering i förhållande till varandra.


i framtiden så jobbar vi även på en lösning där vi kan visa er kunder en virtuell visning av våra objekt så ni enkelt att gå runt i modulerna där ni befinner er.


Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page